Ettevõtte asutamine Eestis: Nõuded ja menetlus

Eesti Vabariigis on edukas digi- ja tehnoloogiasektor, mille tuntuim näide on praegu e-residentsus. Sellel on mitmeid põhjusi, sealhulgas tõhus dokumendihaldus ja madalad maksud ettevõtetele. Ja kui tegemist on ettevõtte asutamisega Eestis, siis on palju häid uudiseid. Riik on muutnud äriregistreerimise ligipääsu võimalikult lihtsaks – nii palju, et ettevõtte saab internetis asutada vähem kui tunniga ja ei maksa mingeid tasusid. Kui soovite rohkem teada saada, lugege edasi…

Mida on vaja teada enne ettevõtte registreerimist Eestis

Firma Asutamine , Enne ettevõtte asutamist tuleb silmas pidada mõningaid asju. Esiteks peab teie ettevõttel olema nimi ja te peate veenduma, et see ei riku kellegi teise nime – vastasel juhul võite sattuda hiljem juriidilistesse raskustesse. Kui teie valitud nime ei ole saadaval, saate kasutada kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduste otsinguvahendit, et teada saada, kas seda kasutab mõni teine ettevõte. Samuti peate kontrollima, kas teie valitud nime ei kasuta juba mõni teine ettevõte teie sektoris. Te ei taha kliente segadusse ajada, kui teie nimi on liiga sarnane teise kaubamärgiga!

Kuidas registreerida ettevõte Eestis

Ettevõtte asutamisel Eestis on esimene samm ettevõtte registreerimine riigis. Selleks peate külastama Eesti Äriregistri veebisaiti ja valima võimaluse “luua ettevõte”. Seejärel palutakse teil valida, kas registreerida üksikettevõtja või piiratud vastutusega äriühing. Samuti saate valida oma ettevõttele nime.

Ettevõtte asutamise nõuded Eestis

Et registreerida ettevõte Eestis, peate esitama riigile registreerimistaotluse koos isikut tõendava dokumendi koopia ja äriplaaniga. Kui taotlete registreerimist füüsilisest isikust ettevõtjana, peate esitama ka tõendi heade tavade kohta.

Ettevõtte asutamise eelised Eestis

  • Madalad maksud – Eestis maksustatakse ettevõtteid teenitud kasumi eest 15 protsendiga. Samuti pakub riik maksusoodustusi teadus- ja arendustegevuse, koolituse ja hariduse eest ning Eesti ettevõtetesse tehtud investeeringute eest.
  • Tõhus haldus – Eesti on seadnud endale eesmärgiks olla üks kõige paberivabamaid ühiskondi maailmas ja teeb selle poole suuri edusamme. Ettevõtte asutamine Eestis on lihtne ja tõhus ning kõiki ettevõtte aspekte saab hallata veebipõhiselt.
  • Juurdepääs ELi turule – Eesti on Euroopa Liidu liige, mis tähendab, et teie ettevõttel on juurdepääs ligi poole miljardi tarbijaga turule.
  • Ettevõtluse toetamine – Eestis on tugev ettevõtluskultuur, seda nii riigi toetuse poolest uutele ettevõtmistele kui ka inimeste entusiasmi poolest oma ettevõtte loomiseks.

Kokkuvõte

Eesti Vabariigis on edukas digi- ja tehnoloogiasektor, mille tuntuim näide on praegu e-residentsus. Sellel on mitu põhjust, sealhulgas tõhus dokumendihaldus ja madalad maksud ettevõtetele. Ja kui tegemist on ettevõtte asutamisega Eestis, siis on palju häid uudiseid. Riik on muutnud äriregistreerimise võimalikult lihtsaks – nii palju, et ettevõtte saab asutada internetis vähem kui tunniga ning ei pea maksma mingeid tasusid.